CRM

eDialog24  er en felles arbeidsflate for håndtering av kundehenvendelser via chat, e-postSMS, Facebook eller telefon. Etter endt dialog med kunden gir eDialog24 mulighet å eksportere kundehenvendelsene til følgende CRM-systemer:

Dynamics logo
Microsoft Dynamics CRM og CRM Online er en komplett CRM-løsning med funksjonalitet for markedsføring, salg og kundeservice.

SuperOffice logo
SuperOffice er i dag Europas ledende CRM leverandør. Vi har integrasjon mot både SuperOffice CRM og SuperOffice Customer Service.

Fordelene ved dette er enkelt oppslag av kunder som allerede finnes i SuperOffice. I dialog med kunder på chat, e‐post, SMS eller telefoni, kan man enkelt få informasjon direkte fra SuperOffice. Man får en sømløs etterbehandling, der kundens personalia og dialog blir eksportert til SuperOffice på kontakt, og riktig kategori. Man kan også raskt opprette kontakter eller organisasjoner som ikke finnes fra før direkte i eDialog24. Dialoghistorikk fra eDialog24 kan eksporters til SuperOffice senere ved behov.

Lime logo
LIME er Sveriges markedsledende system for salgsstøtte og CRM. Med vår integrasjon kan man enkelt eksportere samtalen over til dette systemet etter endt chat.

ePhorte5 logo
ephorte er et brukervennlig system som oppfyller alle lovpålagte krav og er godkjent etter NOARK 5 standarden. Med mer enn 150 kommuner og 200 andre offentlige virksomheter som brukere, er ephorte i dag det mest utbredte sak/arkivsystemet i offentlig sektor i Norge.

Med regelsett-innstillinger i integrasjonen kan saksbehandler tydelig avgjøre om dialog med kunder/innbyggere er arkivverdig, eller ikke, etter endt dialog. eDialog24 sikrer at all elektroniske dialog blir lagret riktig i saks-arkivet. I vår integrerte etterbehandling kan man gjøre direkte oppslag i sak-arkivet, opprette ny sak eller gjøre eget søk på sak. Man kan også konfigurerbare Noark5 standardverdier i Admin-klienten.

Evry logo
ESA8
er en saksbehandlingsløsning som støtter opp under arbeidsprosessene i offentlig sektor og kravene til elektronisk arkiv.

Siden ESA8 også bygger på NOARK 5 standarden vil denne integrasjonen fungere på linje med ephorte der man i integrasjonen kan avgjøre om dialog med kunder/innbyggere er arkivverdig, eller ikke, og ved hjelp av eDialog24 sikre at all elektroniske dialog blir lagret riktig i saks-arkivet.

CGI logo
IS Suite
er en totalløsning for behandling av kundeinformasjon for den norske energibransjen. Eksporter dialogene fra eDialog24 direkte på kundekortet til kunden du har vært i dialog med.

Andre CRM systemer

eDialog24 Proff har en generell tilnærming til samspill med CRM.  Vi har eksportmekanismer som benyttes mot flere systemer enn de som er nevnt over.  Måten eDialog24 spiller sammen med andre systemer på – herunder CRM – er generalisert. Integrasjoner med nye moderne og åpne løsninger tar kort tid og utføres ofte i samspill med kunder.