Andre integrasjoner

Skype logo
Integrasjon med Skype gir muligheter for å starte telefonsamtaler og telefonkonferanser direkte fra eDialog24. Du vil enkelt kunne ringe andre operatører som bruker dette telefonisystemet. Tilgjengeligheten i Skype kan også speiles i eDialog24.

Kalender
Med kopling mot Outlook, Google og/eller SuperOffice kalender(e) får dine medarbeidere (som bruker eDialog24) lynrask tilgang til overordnet informasjon om din tilgjengelighet. De kan dermed også se når du er opptatt med møter, andre oppgaver, osv.

Den primære nytteverdien med kalenderkobling mot eDialog24, er at eDialog24 er svært mye raskere å slå opp i enn øvrige systemer grunnet «smart caching».

Sekundært er det også verdt å merke seg at løsningen kan benyttes til å bygge «bro» mellom ulike kalendersystemer i organisasjoner som av ulike årsaker ikke har felles systemer.