Personvern

eDialog24 har lang erfaring med bruk av ulike kanaler opp mot krav til personvern.

Ikke-sensitiv informasjon kan utveksles pr e-post, SMS, Facebook og chat.  På telefon må man ofte stille en rekke kontrollspørsmål for å være sikker på hvem man snakker med før svar kan gis på sensitive spørsmål. Autentisert sikker chat gir unike muligheter for effektiv kundebehandling som kan inneholde sensitiv informasjon. Om sensitiv informasjon kan logges/lagres, samt varighet for lagring, er eksempler på andre aspekter vi har jobbet mye med. Her spiller også samspill med andre systemer inn (CRM, sak/arkiv, annet).

Med eDialog24 PROFF kan vi tilby databehandleravtaler som tilpasses ønsker og krav i din virksomhet.

Ta kontakt for mer informasjon.