Tilpasset drift og SLA

eDialog24 PROFF kan leveres med ulike driftsmodeller:

  • eDialog24 skytjeneste (ASP/SAAS).
    Generelt kan vi vise til en trackrecord for eDialog24 skytjeneste med oppetid > 99,9% 24/7/365 siste 24 måneder.
  • Drift hos en av våre partnere, f.eks. EVRY (ASP/SAAS)
  • Egen lokal server hos kunde (eller hos driftspartner ønsket av kunde).

Vi tilbyr beredskap/fjerndrift for virksomheter som ønsker eDialog24 levert on-premise. I denne forbindelse kan vi også tilby bistand til høy oppetid selv om produksjonsserver ikke kan være direkte tilgjengelig for leverandør grunnet sikkerhet.

SLA kan tilpasses etter avtale. Eksempel på oppetid; fra 99,5% 8/5/250 til 100% 24/7/365.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

While you’re talking to your children phonetrackingapps.com about the importance of a healthy environment, have them download the yoursphere app

Våre moduler