Personvern og sikkerhet - eDialog24Generelt:

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, bilde, telefonnummer eller lignende. Du har selv rett til å bestemme over disse opplysningene. eDialog24 har ansvar for behandlingen av personopplysninger som er lagret hos oss. Vi synes det er viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hva vi gjør for å ivareta ditt personvern. Nedenfor ser du hvilken informasjon vi samler inn og bruker, hvorfor og hvordan vi innhenter den og hvordan vi beskytter den. eDialog24 er utviklet for å kunne gi en best mulig service på Internett - der og da - akkurat når du som er nettbruker er usikker / har et spørsmål til virksomheten bak Internettsiden. I motsetning til de fleste andre dialogløsninger, opprettes kontakten med virksomheten som betjener eDialog24 uten noen form for installasjon av programvare (hverken java-applets, plugin/activeX eller lignende).

Avansert logikk sikrer god flyt i kommunikasjonen. Operatøren vil få en indikasjon på at du forbereder med en melding slik at du slipper å bekymre deg for at operatøren skal tro du har stengt ned vinduet dersom du skriver sakte eller retter skrivefeil. Dine meldinger vil straks komme til syne på operatørens skjerm (vanligvis innen 0,5-1 sekund, noe avhengig av trafikken på Internett) når du trykker linjeskift / send. Tilsvarende vil svarene fra operatøren komme til syne i ditt nettprat-vindu når operatøren trykker linjeskift/send i sitt eDialog24-program.

Sikkerhet/avlytting:

I denne utgaven av eDialog24 er sikkerheten tilsvarende bruk av e-post. På samme måte som når du sender e-post, bør du derfor være tilbakeholden med å skrive sensitiv informasjon, da e-post i teorien kan fanges opp når denne transporteres over Internet. eDialog24 kan tilbys med kryptert kommunikasjon (bedre enn e-post, i prinsippet tilsvarende i norske nettbanker hvor transport over Internet er sikret med kryptering) for de virksomheter som ønsker å tilby dette.

Lagring av dialogen:

Vi gjør deg oppmerksom på at informasjonen du fyller inn, og som eventuelt kommer frem i chatten, blir lagret i våre databaser. Vi lagrer IP-adresse, men dette er kun for å kunne blokkere brukere dersom man er utsatt for sjikane.

Dersom du ønskter å få tilsendt en e-postkopi av dialogen når du er ferdig, vil også denne lagres i systemet. Ingen inforasjon du gir fra deg sendes til andre virksomheter fra eDialog24-systemet.

Tillatelser i appen:

I appen ber vi om tillatelse til å ta opp lyd, lese telefonstatus, finne ut hvilke kontoer du har på telefonen din, samt hente kontaktene dine. Ingenting av dette vil bli delt til en 3.part, og vi bruker det kun for å kunne endre tilgjengelighetsstatus i appen, samt å knytte telefonbrukere til eDialog24-brukere.