Informasjon om sikkerhet og bruk av eDialog24Generelt:

eDialog24 er utviklet for å kunne gi en best mulig service på Internett - der og da - akkurat når du som er nettbruker er usikker / har et spørsmål til virksomheten bak Internettsiden. I motsetning til de fleste andre dialogløsninger, opprettes kontakten med virksomheten som betjener eDialog24 uten noen form for installasjon av programvare (hverken java-applets, plugin/activeX eller lignende).

eDialog24 er utviklet for å kunne gi en best mulig service på Internett - der og da - akkurat når du som er nettbruker er usikker / har et spørsmål til virksomheten bak Internettsiden. I motsetning til de fleste andre dialogløsninger, opprettes kontakten med virksomheten som betjener eDialog24 uten noen form for installasjon av programvare (hverken java-applets, plugin/activeX eller lignende).

Avansert logikk sikrer god flyt i kommunikasjonen. Operatøren vil få en indikasjon på at du forbereder med en melding slik at du slipper å bekymre deg for at operatøren skal tro du har stengt ned vinduet dersom du skriver sakte eller retter skrivefeil. Dine meldinger vil straks komme til syne på operatørens skjerm (vanligvis innen 0,5-1 sekund, noe avhengig av trafikken på Internett) når du trykker linjeskift / send. Tilsvarende vil svarene fra operatøren komme til syne i ditt nettprat-vindu når operatøren trykker linjeskift/send i sitt eDialog24-program.

Sikkerhet/avlytting:

I denne utgaven av eDialog24 er sikkerheten tilsvarende bruk av epost. På samme måte som når du sender epost, bør du derfor være tilbakeholden med å skrive sensitiv informasjon, da epost i teorien kan fanges opp når denne transporteres over Internet. eDialog24 kan tilbys med kryptert kommunikasjon (bedre enn epost, i prinsippet tilsvarende i norske nettbanker hvor transport over Internet er sikret med kryptering) for de virksomheter som ønsker å tilby dette.

Lagring av dialogen:

Din epost-adresse og kontaktinformasjon sendes ikke til andre virksomheter fra eDialog24-systemet. Dialogen lagres slik at du kan få en epost-kopi av dialogen når du er ferdig, samt til arkiverings- eller oppfølgingsformål i virksomheten.

Vi håper du blir fornøyd med den tjenesten vi har etablert med eDialog24. Dersom du har spørsmål til løsningen kan disse gjerne rettes direkte til eDialog24 AS som har utviklet systemet (www.edialog24.no).

Tillatelser i appen:

I appen ber vi om tillatelse til å ta opp lyd, lese telefonstatus, finne ut hvilke kontoer du har på telefonen din, samt hente kontaktene dine. Ingenting av dette vil bli delt til en 3.part, og vi bruker det kun for å kunne endre tilgjengelighetsstatus i appen, samt å knytte telefonbrukere til eDialog24-brukere.