OSLO KOMMUNE
Informasjon om sikkerhet og bruk av eDialog24


Generelt:
eDialog24 kan sammenlignes med en form for "hurtig epost", men hvor du med eDialog24 umiddelbart kommer i kontakt med en person som er tilstede i den andre enden av systemet, og som gir direkte tilbakemeldinger på dine spørsmål.

Sikkerhet/avlytting:
eDialog24 har kryptert kommunikasjon (i prinsippet tilsvarende i norske nettbanker hvor transport over Internet er sikret med kryptering

Lagring av dialogen:
Din epost-adresse og kontaktinformasjon sendes ikke til andre virksomheter fra eDialog24-systemet. Dialogen lagres til arkiverings- eller opplæringsformål i virksomheten.

Vi håper du blir fornøyd med den tjenesten vi har etablert med eDialog24. Dersom du har spørsmål til løsningen kan disse gjerne rettes direkte til eDialog24 AS som har utviklet systemet (www.edialog24.no).

Tillatelser i appen:
I appen ber vi om tillatelse til å ta opp lyd, lese telefonstatus, finne ut hvilke kontoer du har på telefonen din, samt hente kontaktene dine. Ingenting av dette vil bli delt til en 3.part, og vi bruker det kun for å kunne endre tilgjengelighetsstatus i appen, samt å knytte telefonbrukere til eDialog24-brukere.