eDialog24 FRI m /Sosiale Medier

Dette får du – HELT GRATIS :

 

Ved forespørsel av eDialog24 FRI bekrefter jeg at jeg har lest vilkår

Tilbudet gjelder så lenge eDialog24 ønsker å opprettholde dette. Det presiseres at eDialog24 ikke kan konvertere tilbudet til en løsning som innebærer kostnader for din virksomhet uten at det er inngått skriftlig avtale om dette.
Vår multikunde skyløsning har hatt >99,9 % oppetid de siste 3+ årene.
Videoløsningen er basert på Appear.in og fungerer internt i eDialog24 FRI, samt ut mot kunder som benytter Chrome, Firefox eller Opera. Rent praktisk skjer dette ved at kunde starter chat, hvorpå chatten utvides med video.