Hybridbot

eDialog24 kan nå levere en såkalt Hybridbot. Boten etableres som en ordinær kundebehandler i kontaktsenteret. For enkle og ofte gjentagende spørsmål kan bot´en håndtere alle henvendelser i 1. linje.

Hybridbot

Dersom kunden stiller spørsmål som chatbot´en ikke kan svare på, får kunden spørsmål om de ønsker å snakke med et menneske. Dersom de velger dette settes samtalen over til et menneske som sikrer at kunden får den servicen de trenger.

Hybridbot reduserer antall henvendelser som krever menneskelig håndtering. Ved at bot´en håndterer de enkle forespørslene sikrer bedriften at kunderådgiverne har bedre tid til å håndtere de mer krevende oppgavene. Slik vil riktig bruk av vår hybridbot sørge for økt effektivisering og høyere servicenivå.

Med en sømløs overgang fra en virtuell rådgiver til menneske tar vi bot-teknologien et skritt videre. Ta kontakt med oss hvis du ønsker en demo av løsningen og høre mer om hvordan vi kan løse dette for dere.