Løsninger

eDialog24 leverer løsninger for webchat og internchat til mer enn 300 virksomheter i Skandinavia.Som eneste norskutviklede chat-løsning til profesjonell bruk, tilbyr vi i tillegg kraftige moduler blant annet for systematisk håndtering av e-post, sms, facebook, samspill med telefoni, intern arbeidsflyt og lagring av all kundedialog i ditt CRM/arkivsystem.

Chat
Åpne en ny og effektiv kommunikasjonskanal inn til din bedrift/organisasjon, og gi dine kunder muligheten til å kontakte deg direkte via din hjemmeside. Velg selv (konfigurasjon) om kundene skal oppgi informasjon før chatten starter, eller om de kan være «anonyme» i en startfase.

Chat med autentisering
Ved chat på sider med høyt sikkerhetsnivå (f.eks i nettbank, på «Min Side» i det offentlige, med mer) er autentisering og autorisering av brukere påkrevet. eDialog24 har hyllevare for SSO inn i chat bak sikre påloggingsløsninger (f.eks BankID, ID Porten, BuyPass) basert på SAML.

E-post
Få en rask og kvalitetssikret ordning på e-poster i deres avdelinger med en felles forespørselsliste/innboks.

SMS
Sørger for en enkel og direkte respons fra markedet. Denne typen tjeneste er utbredt og velkjent.

Telefoni
Les mer om våre telefoniløsning som åpner mulighet for å loggføre telefon-samtaler, samt logge dette på tvers av alla kommunikasjonskanaler.

Facebook
De fleste bedrifter har i dag en Facebook-side. Selve kundebehandlingen i denne kanalen er ikke tilpasset større bedrifter, men ved hjelp av eDialog24 kan du nå behandle alle veggmeldinger på samme måte som chat og e-post.