E-post

Vår e-postløsning gir mulighet til å møte kundenes forventninger, samt overgå konkurrentenes evner ved å gi:

 • FØRSTE KONTAKT, dvs. livstegn, via e-post i løpet av svært kort tid. Bl.a. ved hjelp av automatisk svar.
 • HØYERE SVARKVALITET enn med dagens løsning med automatisk forslag til standardsvar og interne samarbeidsmuligheter.
 • ALDRI DOBLE svar som følge av felles sanntidskø.
 • GARANTERT SVAR som følge av tickets, frister og eskalering i tillegg til statistikk og underlag for bemanningsplanlegging.
Ny e-post

E-post passer godt for henvendelser som krever litt forarbeide før svar, men jobber man smart blir det også veldig effektivt å håndtere gjentagende enkle eller faktabaserte spørsmål. Med eDialog24 er det også enkelt å følge opp chatter med e-post når dette er hensiktsmessig.

Med vår e-postløsning oppnår du kontroll, effektivisering, bedre kvalitet i kundedialogen, bedre kundeopplevelser og økt omdømme.

Noen viktige fokusområder:

 • Kundeløfte.
 • Bemanning, ruting, frister, eskalering.
 • Arbeidsflyt før, under og etter dialog.
 • Rask oppfølging.
 • Styring, statistikk og planlegging.
 • Bytte av kanal, e-post til telefon,
  e-post til SMS.
 • Dialoghistorikk på tvers av kanaler.
 • Lagring og samspill med CRM

Våre moduler