Facebook og Twitter

Facebook logo
Facebook er et av Norges største medium. Derfor er det verdifullt å være tilstede også her og snakke med kundene dine. Med vår nye Facebook integrasjon kan du enkelt betjene innlegg du får inn på din bedrifts Facebookvegg, samt direktemeldinger. Innleggene og meldingene dukker opp i eDialog24 på samme måte som en ny innkommende chat, e-post eller SMS. Innlegg kan settes over til andre kundebehandlere med frist for oppfølging. Flere kundebehandlere kan samarbeide om å betjene tråder med mye aktivitet. I likhet med våre andre kanaler kan alt enkelt lagres i CRM.

Dette gjør betjening av Facebook veldig enkelt, samtidig som man kan betjene øvrige skriftlige kanaler innenfor samme grensesnitt.

Twitter logo
Få alle twittermeldinger der din bedrift tagges inn i samme kø som resten av dine kanaler.

Våre moduler