Samarbeid mellom virksomheter

Samarbeidsfunksjonen i eDialog24  gir mulighet til å kommunisere og utveksle informasjon mellom virksomheter. Dette gir en unik mulighet til å samarbeide med underleverandører og partnere. Dette forutsetter at samarbeidende virksomheter har eDialog24 ASP/SAAS løsning, og godkjenner et gjensidig samarbeid.
samarbeid
Funksjoner:

  • Få sanntids tilgjengelighetsbilde for samarbeidende virksomhet
  • Chat internt med personer i samarbeidende virksomhet, samt gruppechat
  • Se personinformasjon som navn, stilling, telefon og e-postadresse for personer i samarbeidende virksomhet
  • Henvendelser på chat, e-post, SMS eller Facebook kan viderekobles med «sett over»–funksjon til en samarbeidende virksomhet
  • Dele kalenderinformasjon (inne, ute, opptatt. Detaljer deles ikke).
  • Dele informasjon om man er opptatt i telefon (gjelder p.t. Telenor Mobilt Bedriftsnett)
  • Få varsel når folk er tilgjengelig (inkl. huskelapp for hvorfor man ville ha tak i dem m/SMS-forsterkning)
  • Utveksle filer, samt sende/dele skjerdump

Våre moduler