SMS

Med eDialog24 kan du effektivt betjene kunder via SMS.

Ved hjelp av kodeord kommer SMSer inn i køen i eDialog24 på samme måte som chat og e-poster.  Arbeidsflytstøtten fra chat og e-post gjenbrukes for SMS, og gir et svært kraftig verktøy for å skape unike kundeopplevelser i denne kanalen.
Har du 5-sifret nummer bør du kanskje vurdere SMS-chat?! Her er det mulig å skille seg fra konkurrentene!

SMS kan naturligvis integreres med telefonkø for å oppnå tidligere nevnte nytteverdier.

Prøv selv : Send kodeord edialog24 etterfulgt av din melding til 2242

SMS

Noen viktige fokusområder:

  • Kundeløfte.
  • Bemanning, ruting, frister, eskalering.
  • Arbeidsflyt før, under og etter dialog.
  • Rask oppfølging.
  • Styring, statistikk og planlegging.
  • Bytte av kanal, SMS til chat.
  • Dialoghistorikk på tvers av kanaler.

 

 

Våre moduler