Telefoni

Integrer vår eDialog24-løsning inn i kontaktsenteret levert av våre samarbeidspartnere

Dolphin CDS
I samarbeid med Loxysoft har vi nå gleden av å levere en integrasjon mellom vår eDialog24 løsning og Dolphin CDS som er en kontaktsenter-suite for bedrifter.

Her kan skriftlige kanaler som chat ,e-postSMS, Facebook og Twitter samles i egne køer, som kundesenteret kan betjene på samme måte som telefonsamtaler utfra regelsett eller kompetanse. Dette gir en rekke fordeler i forhold til organisering, arbeidsflyt, samlet statistikk/bemanningsplanlegging.

Vi har eksempelvis fokusert på unike mekanismer ved å kombinere tildel- og plukkmodus for chat, slik at effektiviseringsgevinster oppnås «til tross for felles køer».

Ta kontakt med oss for brukerhistorie av eDialog24 integrert med Loxysoft/Dolphin CDS.

Trio Enterprise
eDialog24 har i samarbeid med Enghouse Interactive, gjennomført en integrasjon for Trio Enterprise kontaktsenter.

Trio Enterprise vil i tillegg til køer av telefonsamtaler, nå kunne sette opp køer av chate-postSMSFacebook og Twitter. Dette gir en fleksibel og skalerbar løsning med tanke på organisering, arbeidsflyt, samlet statistikk/bemanningsplanlegging. Vi har lagd unike mekanismer for å sette over skriftlige henvendelser til annet team eller kompetanse, på samme måte som telefoni.

Ta kontakt med oss for brukerhistorie av eDialog24 integrert med Trio Enterprise, eller nærmere informasjon om muligheter for andre telefonisystemer.

Telenor BedriftTelefoni Edna
Med vår integrasjon med Telenor Mobilt Bedriftsnett får du enkelt oversikt over hvem som er opptatt i mobilsamtaler, samt automatisk endring til ønsket tilgjengelighet når man er opptatt i
telefonen. Man kan enkelt kategorisere henvendelsene når de er avsluttet, samt logge dem med riktig håndtering av personvern (samtaler m/tilhørende notater eller håndtering av private samtaler (ingen logging)). Klikk-for-å-ringe ut fra mobiltelefonen gjør det enkelt å ringe kolleger. Samtalene kan, i likhet med våre andre kanaler, effektivt lagres i CRM.

Ny spennende funksjonalitet for telefoni er under utvikling.

Bootstrap teachers can purchase how to write an english research paper additional programming textbooks to use with the software if students complete the entire curriculum

Våre moduler