eDialog24 IDEELL

kreftforeningen

Kreftforeningen og eDialog24 innledet i 2005 et nært samarbeid hvor vi blant annet utarbeidet løsninger for sikker og anonym chat.  Løsningen og rutinene som ble etablert byr på muligheter langt ut over hva som er tillat via e-post og sms, og sikrer i de fleste tilfeller også anonymitet bedre enn via telefon.

eDialog24 har siden 2005 blitt tilbudt med helt spesielle vilkår til ideelle organisasjoner, og vi er svært glade for at vi p.t. bidrar med ca 150.000/år i rabatter/donasjoner som følge av dette. Vi ønsker nå å ta dette enda lengre med eDialog24 IDEELL

Løsningen tilsvarer eDialog24 PROFF inklusive sikker og anonym chat, og blir fra 1.1.2016 GRATIS for ideelle/veldedige organisasjoner med inntil 10 operatører/brukere. Der hvor dette er påkrevet, inkluderer leveransen også teknologi og prosedyre som gjør at den ideelle organisasjonen kan overholde varslingsplikten der hvor liv og helse står i fare.

For eventuelle ytterligere brukere og ønske om forhøyet SLA opprettholdes spesialrabatter som i dag.

Samarbeid med andre ideelle organisasjoner

eDialog24 IDEELL inkluderer også en unik mulighet for samarbeid mellom ideelle organisasjoner.  Flere organisasjoner jobber i dag aktivt med å utveksle generell kunnskap/kompetanse med fokus på best mulig tilbud til sine brukere.  Ved å ta i bruk eDialog24 IDEELL åpnes unike muligheter til å delta i dette nettverket.

Dette er noen av de ideelle organisasjonene som bruker eDialog24:

Mental Helse
Jentevakta
Barn av rusmisbrukere
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
Sex & Samfunn
Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord
Pårørendesenteret i Stavanger
Kors på halsen
Kreftforeningen
Ungdomstelefonen
Helseutvalget
LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Snakk om mobbing

Kjenner du en ideell organisasjon som kan utvide tilbudet sitt til sine brukere med sikker og anonym chat? TIPS OSS!