Sikkerhet

eDialog24 har gjennomført en rekke leveranser med omfattende krav til sikkerhet, blant annet til finanssektoren i Norge. Vi leverer ikke bare sikker chat, vi leverer autentisert chat.

Vi jobber etter prinsipper for sikker utvikling, samarbeider med flere banker, utveksler kunnskap rundt sikkerhet og drar veksler på ressurser/miljøer ved sikkerhetstesting av eDialog24.

Gevinstene fra å kunne ha en felles arbeidsflate for alle skriftlige kanaler er betydelige (effektivitet i kundesenteret, opplæring/bruk/forvaltning og kvalitet i dialogen ut mot kundene mm). Samtidig øker kravene til sikkerhet når «sikre» og «usikre» kanaler flettes i arbeidsflyten hos den enkelte kundebehandler. På dette området besitter eDialog24 unik kompetanse, og har gjennom mange år utviklet kunnskap og løsninger som bidrar til riktig håndtering i hver kanal.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Ly/1xo3jp stay tuned for this weekend’s continuation of our series on academic writing from pro-academic-writers.com interactive whiteboards

Våre moduler