eDialog24 øker fokus på samtykkehåndtering.

Ved å inngå et strategisk samarbeid med startup-selskapet Traq AS øker vi nå fokus på å etablere standardiserte og gode løsninger for samtykkehåndtering, tett knyttet opp mot kundedialoger. Traq er spesialister på samtykkehåndtering og leverer «samtykke as a service». Løsningen til Traq sikrer korrekt registrering, lagring og forvaltning av samtykker – internt i virksomheter og ut mot sluttbrukere.

GDPR har fremmet fokus på sikkerhet og personvern, men tolking og håndheving av reglementet er komplekst. eDialog24 og Traq søker nå sammen for å etablere forenklede og funksjonelle løsninger for håndtering av samtykker og personvern som skal bidra til å skape trygghet og tillit både mellom virksomhet og sluttbruker, men også internt i virksomheter. Selskapene vil bruke sin ekspertise innenfor respektive fagfelt til å løse samtykke- og personvernsutfordringer for små og store virksomheter.

Begge selskaper jobber nå med innsamling og sammenstilling av brukerhistorier fra eksisterende kunder for å få et klarere bilde av hvor «skoen trykker» for ulike virksomheter når det kommer til samtykkehåndtering. Har din virksomhet utfordringer knyttet til håndtering av samtykker og kundedialog? Send dine utfordringer til en av kontaktpersonene under så kontakter vi deg ved første anledning.

Daglig leder Traq AS: Per Olav Nyborg, nyborg@traq.tech / +47 911 85 049 
Markedsdirektør eDialog24 AS: Dag H. Simonsen, dag@edialog24.no / +47 924 37 323

Vi gleder oss til å igangsette flere spennende felles prosjekter fremover både i offentlig og privat sektor.