Sikkerhet og personvern

Vi sikrer trygg håndtering av dine data og personopplysninger.

trygghet

Personvernerklæring

Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for eDialog24 AS og forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

eDialog24, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

eDialog24 AS sitt grunnlag for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, og kjøps- og adferdshistorikk.
All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er daglig leder som
er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.
Hva slags opplysninger samler vi inn?

Hva slags opplysninger samler vi inn?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

 1. a) Opplysninger du selv oppgir til oss

Dersom du sender inn forespørsler via vår nettside, pr epost, chat, SMS, Facebook eller Twitter eller kontakter oss pr. telefon, vil informasjon lagres av oss dersom oppgitt og dersom
relevant i vår betjening av deg som kunde, ; navn, e-postadresse, adresse og mobilnummer. I tillegg vil informasjon som du aktivt gir fra deg som en del av selve dialogen bli lagret i dialoghistorikk. Informasjonen du oppgir kan også berikes ved hjelp av oppslagstjenester (eller andre kilder slik som sosiale medier som du aktivt gir oss tilgang til).

 1. b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

 1. i) Din enhet og internett-tilkobling:

Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

 1. ii) Bruk av tjenestene:

Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

iii) Informasjon om posisjon:

Vi kan også registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester.

 1. c) Opplysninger vi får fra andre kilder

I enkelte tilfeller gjør vi manuelle oppslag i 1881.no, proff.no eller lignende kilder for å supplere manglende informasjon innenfor omfanget beskrevet i pkt. 3a i denne erklæringen.

 1. d) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Når du bruker våre nettsider lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Les mer om vår bruk av cookies (informasjonskapsler).

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes av chatløsningen vår:

 • Chatløsningen vår plasserer informasjonskapsler (ed24eDialog24_2018chatopen og version) med informasjon om hvilket steg chatten er i (kø, samtale eller avsluttet), hvilken operatør/agent som har samtalen, samt selve dialogen. Funksjonen til cookien er for at bruker skal kunne navigere på nettsidene uten at chatten blir brutt.

 

Følgende informasjonskapsler brukes på edialog24.no:

 • Vår publiseringsløsning (WordPress) plasserer informasjonskapsler på din maskin som brukes i forbindelse med innsending av detektering av språk i nettleser for å gi korrekt språk på nettsidene (engelsk eller norsk).
 • Informasjonskapslene (rc::a, rc::b og rc::c) brukes for å skille mellom mennesker og boter.
 • Statistiske informasjonskapsler (_ga, _gat, _gid, collect) hjelper oss å forstå hvordan besøkende samhandler med nettstedet ved å samle inn og rapportere
  informasjon anonymt.
Deling av opplysninger

Vi deler i utgangspunktet ikke personopplysninger med andre selskap, med unntak av til våre samarbeidspartnere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til eller sammen med oss. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler med de aktuelle tredjepartene som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også kunne utlevere opplysninger i enkelttilfeller pålagt ved lov, eksempelvis til offentlige myndigheter dersom det er mistanke om lovbrudd.

Overføring av personopplysninger til utlandet a) Innenfor EU/ EØS

Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Administrering av personopplysninger

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på kundeservice@edialog24.no

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du som hovedregel selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht. personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15.

Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht. GDPR art 18.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på kundeservice@edialog24.no

Sletting av persondata

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæring, herunder oppfylle lovpålagte krav til lagringstid. (Lagring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.) Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette via kundeservice@edialog24.no

Sletting av persondata

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette via kundeservice@edialog24.no

Sikring av persondata

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

Særlig om markedsføring i e-post, SMS og i sosiale medier

Dersom du har et aktivt kundeforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller
med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt kundeforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Din persondata kan også brukes til å tilpasse denne kommunikasjonen. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene/SMS-ene.

Endringer av personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om under:

Versjon Dato Beskrivelse av endring Signatur
1.0 19. april 2018 Første versjon LEK
1.1 04. desember 2019 La til avsnitt om informasjonskapsler LEK
Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss.

E-post: kundeservice@edialog24.no
Telefon: +47 73 89 47 40
Postadresse: Ingvald Ystgaards vei 23, 7047 Trondheim

Særlig om appen

I appen ber vi om tillatelse til å ta opp lyd, video, lese telefonstatus, finne ut hvilke kontoer du har på telefonen din, samt hente kontaktene dine. Ingenting av dette vil bli delt til en 3.part, og vi bruker det kun for å kunne endre tilgjengelighetsstatus i appen, samt å knytte telefonbrukere til eDialog24-brukere.

=

GDPR

=

Innsyn

=

Automatisk sletting av personopplysninger

=

Tilgangskontroll

=

Kryptert data

%

Bestill gratis demo

Spør oss!

Hovedkontor

Ingvald Ystgaards Vei 23
7047 Trondheim

Salg / Marked

Hovfaret 17B
0275 Oslo

Org.nr. 885 637 892