Samfunnsansvar

eDialog24

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om å forstå vår egen rolle som bedrift og hvordan vårt virke er en integrert del av samfunnet. 

eDialog24 jobber for å ha en bevisst holdning og et bevisst ansvar for hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, samfunn og miljø. Som en teknologobedrift jobber vi med innovasjon og nyutvikling som kan bidra til å løse noen av de samfunns- og miljøutfordringene vi står ovenfor. Vi etterlever regjeringens henvisning til ansvarlig næringsliv.

Fokusområde

Siden 2016 har vi tilbudt veldedige organisasjoner en kostnadsfri og anonym chatløsning. Løsningen gir organisasjoner mulighet til å tilby sine tjenestebrukere og medlemmer et sikkert og anonymt lavterskeltilbud som bidrar til raskere og bedre håndtering av henvendelser for organisasjonen, samtidig som det forenkler kontaktmuligheter for tjenestebrukere.

Vårt samfunnsansvar har vi rettet mot å ha fokus på å benytte vår teknologi og kompetanse til å bistå lokalt, regionalt og nasjonalt ved å støtte veldedige organisasjoner i sitt arbeid. I tillegg til vårt nære fokusområdet jobber også vi som andre seriøse aktører med å sikre ansvarlig drift gjennom arbeid med de store viktige områdene som arbeidsforhold, anti-korrupsjon, leverandørkjeder og miljø. 

Samfunnsansvar

Til glede for oss har vår chatløsning blitt omfavnet som et kjærkomment tilbud av flere organisasjoner som har hatt ønske om å utvide sine tjenestetilbud men har hatt begrenset med midler.  Over 50 små og store organisasjoner benytter seg i dag av løsningen og godt besøkte tjenester, gode tilbakemeldinger fra organisasjoner og brukere gjør oss sikre på at vårt bidrag hjelper.

I 2020  og 2021 har Covid19-pandemien bidratt til en enorm økning i antall henvendelser til  de ulike chattetjenestene, spesielt de rettet mot barn og unge. Alarmtelefonen kan vise til markant økning i antall henvendelser i sin årsrapport for 2020, og en vesentlig økning i antall henvendelser knyttet til psykisk helse. Blå Kors Chat-senter kan vise til liknende økning gjennom en av sine tjenester, SnakkOmPsyken.no. 

Pandemien har rammet barn og unge hardt og ved å miste sosiale holdepunkter i hverdagen som skole og fritidsaktiviteter og samtidig være isolert i perioder fra venner har ført til et økt behov for noen å snakke med. Alarmtelefonen og Blå Kors Chat-senter har under pandemien inngått et samarbeid hvor de kan sette over chathenvendelser til hverandre. Dette sikrer kompetansedeling mellom organisasjonene og tjenestebrukeren får god faglig støtte og rådgivning uavhengig av hvilken chattetjeneste de først tok kontakt med. Organisasjonene deler sine erfaring i rapporten «Barns beste» under pandemien.

Lavterskeltilbud  for barn og unge har økt i takt med et voksende behov. Bufdir har samlet de fleste chattetjenestene for barn og unge på nettsiden ung.no under kategoriene: Følelser, tanker og problemer, Kropp, kjønn og identitet, Mobbing, Rus og avhengighet, Sex, prevensjon og graviditet og Skole utdanning og jobb. For å styrke samarbeidet mellom de ulike chattetjenestene og legge til rette for enda bedre tjenester for barn og unge jobber vi nå med å se på videreutvikling av chattetjenestene sammen med Helsedirektoratet.

Bruksområdene for anonym chat er mange. I tillegg til chattetjenester for barn og unge benyttes vår løsning i dag av Antidoping Norge, Spillsnakk.no, Eplepsiforbundet, UngKreft.no., Mental Helse, Studentprestene, Norges Parkinsonforbund, Skeiv Verden m.fl. 

Vi hjelper gjerne flere organisasjoner med å etablere lavterskeltilbud for sine tjenestebrukere eller medlemmer. Kontakt oss om det er noe vi kan gjøre noe for din organisasjon.

 

 

Vil bare takke for at dere er så hjelpsomme i disse tider. Jeg skryter veldig av dere til alle i organisasjonen fordi jeg mener løsningen er veldig bra.

Nelli Rachel Kongshaug 
Leder Kors På Halsen, Røde Kors

Bestill gratis demo

Spør oss!

Hovedkontor

Ingvald Ystgaards Vei 23
7047 Trondheim

Salg / Marked

Hovfaret 17B
0275 Oslo

Org.nr. 885 637 892