Alarmtelefonen 116 111 viser til en dobling av antall chat-henvendelser i 2020.

Alarmtelefonen er en gratis døgnåpen tjeneste for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. I tillegg til telefon, e-post og sms lanserte Alarmtelefonen i april 2020 chat som ny kanal. Chat har i følge årsrapporten for 2020 vært en stor suksess med totalt 14 322 henvendelser i tidsperioden 7.april til 31.desember. Tjenesten gikk fra å ha et snitt på 40 samtaler i døgnet i perioden april til september til å ha 80 samtaler i døgnet i årets 3 siste måneder, en økning på 100%.

I følge nøkkeltall i årsrapporten omhandlet 6 356 henvendelser psykisk helse. Dette viser hvor sårbare og sterkt rammet barn og unge er under Covid19-pandemien og hvor viktige hjelpetjenester som Alarmtelefonen er. I oktober 2020 innledet Alarmtelefonen også et samarbeid med Blåkors Chat-senter som har tjenestene SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no . Samarbeidet ble innledet for å styrke hjelpen til sårbare barn og unge. Ikke alle som kontakter Alarmtelefonen er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, men ønsker kanskje å snakke om mobbing og psykiske problemer. I slike tilfeller kan Alarmtelefonen sømløst sette over chat-samtaler til Blåkors. På samme måte vil brukere av Blåkors sin tjenester bli oppfordret til å bli satt over til Alarmtelefonen i tilfeller hvor henvendelser gjelder vold, overgrep og omsorgssvikt. Samarbeidet styrker begge sine tjenester og gir best mulig faglig hjelp til brukerne. Alle henvendelser i disse tjenestene er 100% anonyme. I tillegg til Alarmtelefonen og Blåkors sine tjenester er det etablert en rekke chat-tjenester for barn og unge hvor de fleste er samlet på Bufdir sitt nettsted Ung.no .


Som et bidrag til å få på plass flere gode hjelpetjenester for frivillige og veldedige organisasjoner så tilbyr eDialog24 produktløsningen eDialog24 CHARITY . Løsningen er abonnementsfri og gir frivillige og veldedige organisasjoner 10 unike brukerprofiler med muligheter for å håndtere anonym chat. e-post og Facebook i ett og samme system. Produktløsningen innholder også internmeldingssystem og samarbeidsfunksjon for å sette over chat-samtaler til andre organisasjoner man har etablert samarbeid med. Er eDialog24 CHARITY interessant for din organisasjon? Kontakt oss for mer informasjon eller bestill løsningen her.

Her er noen av de hjelpetjenestene som i dag benytter eDialog24:

Alarmtelefonen
Kors På Halsen
Mental helse ungdom
Sidemedord
SnakkOmPsyken.no
Ung Kreft
Dopingkontakten
iChatten
Sex og samfunn
Ungdomstelefonen
Youchat
Snakk om mobbing
RUStelefonen
Amathea
Ungdom, Rus og Psykisk Helse