eDialog24 og Boost AI vil tilby bedrifter digital salgsstøtte og kundeservice i verdensklasse.

Med mål om at alle typer virksomheter skal kunne tilby digital salgsstøtte og kundeservice i verdensklasse, inngår nå de to norske teknologoselskapene Boost AI og eDialog24 et strategisk samarbeid. Selskapene skal sammen utvikle tettere samspill mellom automatisert og menneskelig kundehåndtering.

Boost AI og eDialog24 er kjente aktører i det norske markedet med et stort antall leveranser av kundedialogløsninger for både små og store virksomheter. Selskapene har samme målsetning om å levere effektive, kostnadsbesparende og gode dialogløsninger, dog med ulikt fokus og ulik teknologi.  Gjennom samarbeidet ønsker selskapene å utnytte det uforløste potensialet som ligger i samspillet mellom automatisering av dialogprosesser samt sømløs overgang mellom robotisert og menneskelig kundedialog.

Fellesprosjekter hos kunder har vist at selskapenes løsninger har tydelige synergier, forteller Eljar Ness, daglig leder i eDialog24.  «Vi ser at løsningene komplementerer hverandre godt og gir respektive løsninger en ny dimensjon. Boost AI som chatbot-leverandør får styrket sine løsninger for sømløs overgang fra robot til menneskelig dialoghåndtering, sikker identifisering av samtalepartner når det er behov for dette, samt sammenstilling av automatisert og menneskelig dialoginnhold for lagring. eDialog24 får styrket sin løsning gjennom automatisering av digital tilstedeværelse, svaralternativer basert på dialoginnhold, automatisering av prosesser knyttet til lagring av dialoger samt en god virtuell kundeassistent for å gi kunder god kundeservice også utenfor åpningstid», sier Ness.

Begge selskaper har stor tro på samarbeidet og den videre jobben med å knytte AI-teknologi tettere sammen med menneskelig kundedialog. – Vi opplever stor interesse for verdiforslaget vi sammen kan tilby og har stor tro på potensialet. Det er alltid givende når kunder er sentrale i å jobbe frem samarbeidsflater, gode løsninger og ønsker å innovere sammen med oss. Det beste fra to verdener må jo bli bra, sier Rune Frøysland, Strategic Technology Partner Manager i Boost AI.

Ifølge Ness og Frøysland er hovedintegrasjonen mellom systemene allerede på plass og det vil bli jobbet med utvidelser og bransjespesifike tilpasninger gjennom hele 2021. – I tillegg til løsninger som er utviklet for offentlig sektor og bank og finans, ser vi nå på spissede løsninger for kapitalvarer som bil og båt, samt øvrig SMB. Vi vil etter hvert at alle typer virksomheter skal kunne tilby digital salgsstøtte og kundeservice i verdensklasse. Har du en virksomhet med klare mål om øke omsetningen med digital salgsstøtte og effektiv kundeservice så er det bare å ta kontakt, sier Eljar Ness i eDialog24 med et smil.

Ta kontakt for et uforpliktende møte om du ønsker å vite mer om koblingen Boost AI og eDialog24?

Boost AI
Kristian Mossige, Chief Marketing Officer
E – kristian@boost.ai
M – +47 984 08 603

eDialog24
Dag Simonsen, Markedsdirektør
E – dag@edialog24.no
M – +47 924 37 323

Boost AI har spesialisert seg på dialogbasert kunstig intelligens (AI) for enterprise-kunder. Som utvikler av verdens mest brukervennlige dialogbaserte AI-plattform gir Boost AI kundeservice-team i 1.-linje mulighet til å automatisere kundeservicehenvendelser med proprietær selvlærende AI og en løsning uten koder som er rask og distribuere, lett å lære og svært skalerbar. Boost AI`s teknologi er i stand til å håndtere et ubegrenset antall intensjoner samtidig som det opprettholdes en 90 prosents løsningsgrad på svar. Boost AI`s teknologi brukes av selskaper som Telenor, DNB og Silvercar by Audi for å automatisere tusenvis av interaksjoner. Boost AI er et privateid norsk software-selskap som ble grunnlagt i 2016 med hovedkvarter i Stavanger og satelittkontorer i Santa Monica og Stockholm.

eDialog24 har over 20 års erfaring med utvikling og leveranse av digitale kundedialogløsninger. Selskapet er best kjent for sine bidrag til helhetlige økosystemer for kundedialog innen finans og offentlig sektor. Selskapet har gjort større leveranser til bilbransjen og øvrig SMB, og har et utvidet fokus på samfunnsansvar med leveranser til ideelle organisasjoner og hjelpelinjer på helt spesielle vilkår.  eDialog24 leverer i dag en felles plattform for effektiv håndtering av chat, e-post, SMS, sosiale medier, videoshopping mm. Løsningen har et unikt fokus på kundeorientering og samarbeid i alle deler av organisasjonen og kan integreres med telefoni, chatbots, crm- og sak-/arkivsystem for å styrke sømløs kommunikasjonsflyt, datafangst og lagring av kundedialoger.